Jump to content

E-books / Education


Cover for Huomaa hyvä!
E-book

Huomaa hyvä!

Meistä kukaan ei synny sen paremmin rehellisyyden kuin itsehillinnänkään mestarina, vaan näitä taitoja on tietoisesti kasvatettava. Tulemme vahvoiksi siinä, mitä teemme paljon; hei ...


Cover for Kiusatut
E-book

Kiusatut

Kiusatut kertovat, miten kaltoinkohtelu on vaikuttanut heidän elämäänsä ja miten he ovat oppineet elämään kivun kanssa. Haastateltavat puhuvat avoimesti kokemastaan ja kannustavat ...


Cover for Lasketaan leikkien
E-book

Lasketaan leikkien

Miten innostua lasten kanssa jatkuvasti läsnä olevasta arkisesta matematiikasta? Miten leikki mahdollistaa matemaattisten taitojen oppimisen? Kuka oppii matikkaa? Matematiikka on k ...


Cover for Näin johdat varhaiskasvatuksen tiimiä
E-book

Näin johdat varhaiskasvatuksen tiimiä

Mitä tiimin johtaminen varhaiskasvatuksessa tarkoittaa? Mitä tiimien johtamisessa tulee huomioida? Miten tiimijohtaja voi tukea moniammatillisten tiimien työtä?Tiimijohtaja auttaa ...


Cover for Hyvä pedagoginen kirjaaminen
E-book

Hyvä pedagoginen kirjaaminen

Pedagogiset asiakirjat ovat osa opettajien työtä kaikissa koulutuspolun vaiheissa. Asiakirjat luovat perustaa opetuksen järjestämiselle sekä ohjaavat tuen käytäntöjä. Ne myös muova ...


Cover for Onnistuneen oppimisen lukuvuosi
E-book

Onnistuneen oppimisen lukuvuosi

Tätä kirjaa ei lueta kerralla kannesta kanteen! Kirjan idea on rakentaa onnistuneen oppimisen lukuvuosi askeleittain. Kirja esittelee kymmenen oppimiseen virittävää taitoa. Kun ne ...


Cover for Pessimismi opetuksessa
E-book

Pessimismi opetuksessa

by

Pessimisti ei pety, hänen lasinsa on puoliksi tyhjä ja elämänsä yhtä riman alitusta – vai onko sittenkään? Voiko pessimistinen ajattelutapa olla joillekin myös vahvuus? Voisivatko ...


Cover for Onnistu eriyttämisessä
E-book

Onnistu eriyttämisessä

Eriyttämisen tulisi koskea kaikkia oppilaita. Opetusta eriyttämällä jokainen oppilas saa onnistumisen kokemuksia ja mahdollisuuden oppia omien vahvuuksiensa mukaisesti.Teos antaa o ...


Cover for Koskettava koulu
E-book

Koskettava koulu

by

Saako koulussa koskettaa? Miten kosketus näkyy opettajan työssä? Millaisia kosketuksia oppilaat muistelevat jälkeenpäin? Entä mihin piirtyvät miellyttävän tai epämukavan koskettami ...


Cover for Pedagoginen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
E-book

Pedagoginen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Varhaiskasvatus ja esiopetus tarjoavat hyvän maaperän varhaiseen tuen tarpeen kartoittamiseen ja lapsen taitojen kehittämiseen. Tämän käsikirjan avulla voit tunnistaa lapsen arkeen ...


Cover for Työväkeä, sivistystä, liikettä 2
E-book

Työväkeä, sivistystä, liikettä 2

Historiateoksen toinen osa jatkaa TSL:n tarinaa 1940-luvulta aina satavuotisjuhlavuoden tapahtumiinTyöväen Sivistysliitto laajeni sotien jälkeen koko suomalaisen työväenliikkeen ke ...


Cover for Kotitalousopetuksen käsikirja
E-book

Kotitalousopetuksen käsikirja

Jokaisessa kodissa tarvitaan arjen taitoja, joiden avulla perheenjäsenten on mahdollista pitää huolta itsestään, toisistaan ja kodistaan. Yhä useampi lapsi tutustuu näihin taitoihi ...


Cover for Varhaiserityiskasvatus
E-book

Varhaiserityiskasvatus

by

Kirjassa kerrotaan tutkimusperusteisesti ja käytännönläheisesti, miten lapselle järjestetään hänen kasvuaan edistävä varhaiskasvatusympäristö sekä muu tarvittava tuki. Uudistetussa ...


Cover for Tiimin voima varhaiskasvatuksessa
E-book

Tiimin voima varhaiskasvatuksessa

Toimiva tiimityö on laadukkaan varhaiskasvatuksen kulmakivi – kun tiimi ja sen jäsenet voivat hyvin, positiivinen vaikutus heijastuu myös lapsiin. Vaikka tiimityö on ilmeinen ja ol ...


Cover for Hyvä, parempi, valmis
E-book

Hyvä, parempi, valmis

Hienoa! Olet opinnoissasi jo niin pitkällä, että on aika ryhtyä opinnäytetyön tekoon. Oli opinnäytteesi sitten tutkimus tai vaikkapa uudenlainen tuote, selviät urakasta kunnialla - ...


Cover for Projektioppiminen luonnontieteissä
E-book

Projektioppiminen luonnontieteissä

by

Sitoutuminen opiskeluun on tärkeää. Kun maailma muuttuu nopeasti, tarvitaan yhä syvempää ja monipuolisempaa ymmärrystä maapallon ilmiöistä, lainalaisuuksista ja niitä kuvaavista ma ...


Cover for Suomen Supernanny
E-book

Suomen Supernanny

Suomen oman Supernannyn lempeät neuvot.Supernanny Pia Penttala tarjoaa lempeitä, mutta toimivia neuvoja perheiden kasvatuspulmiin. Lapsi voi muuttua vain, jos aikuiset hänen ympäri ...


Cover for Lempeän kasvattajan opas
E-book

Lempeän kasvattajan opas

Meiltä aikuisilta vaaditaan hyvää itsesäätelykykyä. Mutta vain harva meistä on saanut omassa lapsuudessaan tukea tunnetaitojen opetteluun. Itsesäätely ja itsemyötätunto ovat oleel ...


Cover for Pienet tuetut askeleet
E-book

Pienet tuetut askeleet

by

Toimiva tuki on lapsen oikeus. Toteutuakseen tuki edellyttää osaamista, sitoutumista ja toimivia rakenteita. Varhaiskasvatuksen tukiuudistuksen tavoitteena on tarjota ammattilaisil ...


Cover for Hyvän oppimisen tilat
E-book

Hyvän oppimisen tilat

Kuinka rakentaa oppimiselle tilaa? Miten nykyisiä ympäristöjä voidaan hyödyntää paremmin ja monipuolisemmin? Miten ympäristöt, oppiminen ja hyvinvointi linkittyvät toisiinsa?Oppimi ...


Cover for Ryhmä toimivaksi
E-book

Ryhmä toimivaksi

Meillä kaikilla on luontainen tarve kuulua ryhmään ja tulla hyväksytyksi omana itsenämme. Koulumaailmassa näitä tarpeita haastavat monet ilmiöt, kuten yksinäisyys, syrjiminen ja ki ...


Cover for Laaja-alainen osaaminen koulussa
E-book

Laaja-alainen osaaminen koulussa

by

Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietoja, taitoja, arvoja, asenteita ja tahtoa, jotka luovat pohjan yksilön elinikäiselle oppimiselle ja yhteiskunnassa toimimiselle. Pyrkim ...


Cover for Kaikilla vahvuuksilla
E-book

Kaikilla vahvuuksilla

Suomalaisiin kouluihin juurtuneen luonteenvahvuusopetuksen rinnalla laaja vahvuusnäkemys tuo esiin viisi muuta vahvuuden lajia: taidot ja osaamisen, kiinnostukset, arvot, resurssit ...


Cover for Näin motivoit oppimaan
E-book

Näin motivoit oppimaan

Motivaatio on kaiken toimintamme liikkeelle laittava voima. Se saa myös oppijat työskentelemään sinnikkäästi haastavissakin tehtävissä. Miten psykologisia perustarpeita ja niiden m ...


Cover for Lapsen hyvinvointi alkaa kodista
E-book

Lapsen hyvinvointi alkaa kodista

Esitimme yksinkertaisen suureen, jolla lapsen sosiaalista alkupääomaa voidaan arvioida. Se on syli. Kasvatusta koskevan tutkimuksen ja keskustelun painopiste on ollut julkisessa ka ...