Jump to content

E-books / Education


Cover for Varhaiserityiskasvatus
E-book

Varhaiserityiskasvatus

Pienet jalat suuntaavat kohti tulevaisuutta. Askeleet ovat välillä varmoja, välillä sellaisia, että lapsi tarvitsee tukea niitä ottaessaan. Mitä varhaisemmin lasten erilaiset tuen ...


Cover for Anna lapselle ääni : Kieli- ja kulttuuritietoisuuden voima kasvatuksessa
E-book

Anna lapselle ääni : Kieli- ja kulttuuritietoisuuden voima kasvatuksessa

Lapsen tarinan kirjoittaminen alkaa jo syntymästä. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat avainasemassa tarjoamassa jokaiselle lapselle pääroolia hänen omassa tarinassaan. Tarinaa e ...


Cover for Oma paikka haussa
E-book

Oma paikka haussa

by

Suomalainen koulutusjärjestelmä kuuluu maailman parhaisiin, ja sitä kiitetään erityisesti tasavertaisuudesta. Mutta miltä se näyttää maahanmuuttotaustaisten silmissä? Oma paikka ha ...


Cover for Psyykkisesti oireileva oppilas
E-book

Psyykkisesti oireileva oppilas

Jokainen opettaja on kohdannut luokassaan oppilaan, joka vaikuttaa väsyneeltä ja jolla kotitehtävät ovat useimmiten tekemättä. Huolta voivat aiheuttaa myös oppijat, jotka haastavat ...


Cover for Tunneäly varhaiskasvatuksessa
E-book

Tunneäly varhaiskasvatuksessa

Olemme kaikki saaneet neurologisessa lottoarvonnassa voiton nimeltä tunneäly. Tuon potin arvoa aletaan laskea jo varhaislapsuudessa.Lasten silmin tavallinen päiväkotipäivä näyttää ...


Cover for Arvioinnin käsikirja
E-book

Arvioinnin käsikirja

Arviointi on mustaa ja valkoista!Ehei – kouluissa on mahdollista hyödyntää koko arviointimenetelmien värikirjoa! Monipuolisesti toteutettu arviointi ohjaa kestävästi niin opettajan ...


Cover for Hyvä, paha opettaja
E-book

Hyvä, paha opettaja

Lähes jokainen muistaa ensimmäisen opettajansa. Opettaja on tärkein ihminen pienen koululaisen elämässä heti vanhempien jälkeen. Kuinka moni onkaan saanut innoituksen tulevasta ura ...


Cover for Kasvu kiikarissa : Havainnoinnin käsikirja varhaiskasvattajille
E-book

Kasvu kiikarissa : Havainnoinnin käsikirja varhaiskasvattajille

Huolestuttaako jokin piirre lapsen käyttäytymisessä, mutta et tiedä syytä kyseiseen käytökseen? Unohtuvatko lapsen kehityksessä havaitsemasi pienet mutta merkitykselliset asiat? Mi ...


Cover for Terveysalan opettajan käsikirja
E-book

Terveysalan opettajan käsikirja

by

Terveysalan opettajan käsikirja on laaja-alainen oppikirja oppimisesta ja opettamisesta terveysalalla. Se tarjoaa ideoita ja ratkaisumalleja terveysalan opetuksen ja ohjauksen suun ...


Cover for Vuorovaikutusta luokkahuoneessa
E-book

Vuorovaikutusta luokkahuoneessa

by

Vuorovaikutusta luokkahuoneessa tarkastelee suomalaisen luokkahuonevuorovaikutuksen monimuotoisuutta etnometodologisen keskustelunanalyysin keinoin. Oppitunneilla tapahtuvaa kielel ...


Cover for Ohjaus vuorovaikutuksena
E-book

Ohjaus vuorovaikutuksena

Ohjaus vuorovaikutuksena tarkastelee ohjauksen tärkeintä työmuotoa, ohjaajan ja ohjattavan välistä keskustelua keskustelunanalyysin keinoin. Se antaa runsaasti perustietoa ohjausvu ...


Cover for Ohjaustyön opas
E-book

Ohjaustyön opas

Ohjaajia ja ohjattavia on jokaisella työpaikalla ja kaikissa oppilaitoksissa. Hyvin onnistunut ohjaus tekee oppimisesta mielekästä ja toiminnasta tuloksellista sekä säästää aikaa j ...


Cover for Oppimisen tulevaisuus
E-book

Oppimisen tulevaisuus

by

Yhteiskunta digitalisoituu ja globalisoituu. Samalla oppiminen ja oppimisympäristöt muuttuvat: koulujen rinnalle astuvat epämuodolliset sosiaaliset yhteisöt, kiinnostusryhmät ja ve ...


Cover for Radikaali kasvatus
E-book

Radikaali kasvatus

Radikaali kasvatus johdattaa kriittisen pedagogiikan teoriaan ja käytäntöön. Kirjassa painotetaan epäoikeudenmukaisuuksien tiedostamista ja kasvatusta kohti oikeudenmukaista maailm ...


Cover for Kuka lasta kasvattaa?
E-book

Kuka lasta kasvattaa?

Lapset ovat jo varhain tekemisissä kasvatuksen ammattilaisten, kuten perhepäivähoitajien, lastentarhanopettajien, opettajien tai psykologien kanssa. Tämä institutionaalinen kasvatu ...


Cover for Kasvatus ja sivistys
E-book

Kasvatus ja sivistys

by

Teos sisältää kasvatuksen ja sivistyksen peruskysymyksiä. Teemoina ovat romantiikka ja klassinen sivistyskäsitys, pakon ja vapauden suhde kasvatuksessa, esteettinen sivistys, eetti ...


Cover for Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä
E-book

Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä

by

Koulutus ja tieto kytkeytyvät toisiinsa, ja koulutusjärjestelmä tuottaa ja ylläpitää yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Kuinka koulutus kohtelee sukupuolen, etnisyyden, uskonnon, yh ...


Cover for Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot
E-book

Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot

by

Miten koulutus toistaa ja tuottaa sosiaalisia eroja ja eriarvoisuuksia? Teos selvittää, miten koulutus- ja ammattialojen sosiaaliset erot ja hierarkiat rakentuvat. Siinä tarkastell ...


Cover for Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa : Toteuta käytännössä
E-book

Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa : Toteuta käytännössä

”Kyllähän jokainen lapsi kasvaa metrin henkisesti, jos sitä kehutaan ja kannustetaan. Minusta jo pelkkä ilo lapsen silmissä, kun sanoo, että sie oot niin ihana, on paras juttu.”Aid ...


Cover for Hauskan oppimisen vallankumous
E-book

Hauskan oppimisen vallankumous

Opimme parhaiten, kun olemme aidosti innoissamme! Tämä kirja kertoo kiehtovalla tavalla, kuinka hauskuus ja leikki tekevät oppimisesta tehokasta. Motivaatiopsykologian, positiivise ...


Cover for Rajaton luokkahuone
E-book

Rajaton luokkahuone

by

Älylaitteet, videot ja pelit auttavat lapsia ja nuoria omaksumaan omatoimisen ja aktiivisen tavan oppia. Silloin tieto ei välttämättä tulekaan suoraan opettajalta vaan omia hoksott ...


Cover for Ajattele itse! : Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet
E-book

Ajattele itse! : Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet

by

Tutkimuksellinen lukeminen on toimintaa, jossa yhdistyvät taito omaksua tietoa ja ajatella itsenäisesti sekä kyky käyttää erilaisia aineistoja monipuolisesti ja kuhunkin tilanteese ...


Cover for Ainutkertainen oppija : Erilaisuuden ymmärtäminen ja kohtaaminen
E-book

Ainutkertainen oppija : Erilaisuuden ymmärtäminen ja kohtaaminen

by

Jokaista ainutkertaista oppijaa kunnioittava ja kunkin edellytykset huomioon ottava opetus on arvokas päämäärä. Sen toteuttamisessa tarvitaan kaikkien opettajien panosta.Mahdollisi ...


Cover for Yhteistoiminnallinen oppiminen ja osallistava kasvatus
E-book

Yhteistoiminnallinen oppiminen ja osallistava kasvatus

Miksi opettajankoulutuksessa ei kerrottu, että lapset oppivat puhumalla ja työskentelemällä yhdessä? Kysymyksen esitti opettaja, joka ensimmäistä kertaa kokeili yhteistoiminnallisi ...


Cover for Stressin säätely : Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin
E-book

Stressin säätely : Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin

Ikiaikainen valmius taistella, paeta tai jähmettyä aktivoituu, kun ihminen kokee uhkaa. Vaikeissa tilanteissa saatamme puolustaa itseämme hyökkäämällä vastustajaa kohti vihaisen ko ...