Jump to content
Cover for Arvioinnin käsikirja
Isbn: 978-95-2451-970-0
Publisher: PS-kustannus
Category:
Education
Accessible since: August 2019

E-book

Arvioinnin käsikirja

Arviointi on mustaa ja valkoista!
Ehei – kouluissa on mahdollista hyödyntää koko arviointimenetelmien värikirjoa! Monipuolisesti toteutettu arviointi ohjaa kestävästi niin opettajan työtä kuin oppijan arviointitaitojen kehittymistä.

Arviointi on opettajan tärkein työkalu!
Arviointimenetelmät voidaan käsittää työkaluiksi, mutta oikeastaan arviointi kytkeytyy yksittäisten menetelmien valitsemista laajemmin kaiken opetuksen suunnitteluun. Arvioinnilla on väliä, sillä se vaikuttaa kokonaisvaltaisesti opiskeluun ja käsitykseen itsestä oppijana – ja siten myös oppimiseen.

Arviointia ei suinkaan kannata suunnitella yhdessä!
Parhaimmillaan arviointi syntyy yhteisen arviointikulttuurin kehittämisestä ja yhdessä tekemisestä. Kaikkea ei tarvitse eikä kannata tehdä yksin!
 
Arvioinnin käsikirja auttaa tarkastelemaan omia arviointikäytäntöjä ja haastamaan omaa ajattelua. Se syventää arviointiosaamista ja selkiyttää laajasti arvioinnin eri näkökulmia. Kirja tarjoaa tuoreinta tutkimustietoa, monipuolisia harjoituksia ja käytännön vinkkejä arvioinnin tueksi. Käsikirja sopii kaikkien koulutusasteiden opettajille ja soveltuu moniammatillisen yhteistyön herättelijäksi.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone