Jump to content
Cover for Meduusan liike
Isbn: 978-95-2495-571-3
Publisher: Gaudeamus
Category:
Philosophy
Accessible since: April 2019

E-book

Meduusan liike

Liike on läsnä elämässämme kaiken aikaa. Etenkin viime vuosisadan teknologisen kehityksen myötä liikkuminen on saanut yhä moninaisempia merkityksiä ja ilmenemismuotoja. Arkielämässä liike ilmenee monella eri tavalla ja eri aistien välityksellä. Kinestesia, kokemus oman kehomme liikkeistä, avaa tärkeän tiedollisen, sosiaalisen ja emotionaalisen kanavan maailmaan. Meduusan liike pohtii kinestesian ja liikkumisen merkitystä havaitsemisen ja tiedon näkökulmasta. Teoksessa selvitetään, miten liikettä voidaan lähestyä fenomenologisen menetelmän avulla. Miten ymmärrämme ja hahmotamme asioita liikkuvan kehomme kautta ja avulla? Miten kehomme toimii eräänlaisena sidoksena teknologiseen järjestelmään? Miten kehomme punoutuu yhteen erilaisten koneiden ja laitteiden kanssa, ja miten ne hallitsevat aistejamme ja liikuttavat kehoamme? Teos valottaa liikettä mielekkäänä ja merkityksellisenä ilmiönä, joka leviää ja laajenee monille arkielämän alueille mutta jota on käsitteellisesti vaikea tuoda esille.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone