Jump to content
Cover for Medialukutaidot, osallisuus, mediakasvatus
Isbn: 978-95-2495-990-2
Publisher: Gaudeamus
Category:
Media, information & communication industries
Accessible since: April 2019

E-book

Medialukutaidot, osallisuus, mediakasvatus

Visuaalisuus, estetiikka, leikki, kriittisyys ja osallisuus ovat sanoja, joilla kuvaillaan 2000-luvun länsimaista mediakulttuuria. Puhutaan myös ymmärtämisen aikakaudesta, jossa erityisesti kyky tulkita kuvallista ilmaisua korostuu. Digitaalisten viestintäteknologioiden yleistymisen myötä yhä useammat ihmiset jakavat kokemuksiaan ja mediakertomuksiaan erilaisissa verkkoyhteisöissä. Samalla he tuottavat omaa identiteettiään ja sosiaalista olemistaan - ja tulevat tuotetuiksi, ovat osallisia. Teoksessa analysoidaan näitä prosesseja ja hahmotetaan mediakasvatuksen mahdollisuuksia luoda ja kehittää kriittisiä nykykulttuurin luku- ja ajattelutapoja. Kirjassa käsitellään uusia lukutaitoja kognitiivisten ja sosiokulttuuristen mallien kautta. Mediakulttuuri hahmottuu tarinoiden kerrontana, merkkien tekemisenä, kulttuurisina merkitysten tuottamisen prosesseina ja kamppailuina, joissa jokainen on mukana tahtoen tai tahtomattaan.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone