Jump to content
Cover for Meitä on moneksi : Persoonallisuuden psykologiset perusteet
Isbn: 978-95-2451-673-0
Publisher: PS-kustannus
Category:
Psychology
Accessible since: March 2019

E-book

Meitä on moneksi : Persoonallisuuden psykologiset perusteet

by
Mitä persoonallisuudella tarkoitetaan?
Miten se kehittyy ja muuttuu ajan kuluessa?
Miten persoonallisuus vaikuttaa elämänkulkuumme?
Miten persoonallisuuteen liittyvää tietoutta voidaan hyödyntää?

Persoonallisuus vaikuttaa siihen, miten tulkitsemme ja reagoimme kokemaamme, millaisia reaktioita herätämme muissa ihmisissä sekä millaisiin ympäristöihin ja ihmissuhteisiin hakeudumme. Persoonallisuuspsykologian lähtökohtana ovat ihmisen psykologiset ominaisuudet eli tapamme ajatella, tuntea ja käyttäytyä.

Tässä kirjassa annetaan välineitä ihmisten erilaisuuden ymmärtämiseen. Teoksessa kuvataan persoonallisuuden biologista perustaa ja tarkastellaan, miten geenit ja ympäristö vaikuttavat persoonallisuutemme kehittymiseen ja mitä ovat temperamentti ja persoonallisuuden piirteet. Persoonallisuutta tarkastellaan myös terveyden ja voimavarojen sekä henkilökohtaisten tavoitteiden ja niiden toteuttamisen näkökulmasta.

Lisäksi teoksessa pohditaan, miten tunteet ja toimintatavat sekä aggressiivisuus ovat osa persoonallisuuttamme. Kirjassa esitellään myös persoonallisuutemme kokemuksellista puolta eli elämäntarinoita ja identiteettiä sekä pohditaan persoonallisuuspsykologisen tiedon sovellusmahdollisuuksia esimerkiksi perhesuhteissa. Lisäksi selvitetään persoonallisuuden yhteyttä luovuuteen ja viisauteen sekä kuvataan persoonallisuutta koskevan tiedon yhteiskunnallista merkitystä.

Kirja on ensimmäinen suomenkielinen teos, jossa persoonallisuuden psykologiaa käsitellään tutkimustietoon perustuen monipuolisesti eri näkökulmista. Lukujen kirjoittajat ovat suomalaisia persoonallisuuspsykologian alan huippuasiantuntijoita.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone