Jump to content
Cover for Hyvä päivähoito : Työkaluja sujuvaan arkeen
Isbn: 978-95-2451-758-4
Publisher: PS-kustannus
Category:
Education
Accessible since: February 2019

E-book

Hyvä päivähoito : Työkaluja sujuvaan arkeen

Lasten hyvinvoinnin kannalta on tärkeintä se, miten lasten ja kasvattajien arki sujuu.

Vaikka päivähoidossa on erilaisia suuntauksia, visioita ja kehittämishankkeita, ratkaisevinta on arjen kasvatus sekä yksilöllinen ja erityinen tuki. Varhaiskasvatus koostuu lukuisista eri tilanteista, joiden kohtaamisessa kasvattaja toimii avainhenkilönä.  

Tässä kirjassa käsitellään tyypillisiä päivähoidon tilanteita, jotka voidaan toteuttaa lapsen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi kirjassa tuodaan esiin lasten kehityksellisiä pulmia ja kasvattajan arkea helpottavia toimintamalleja, jotka käyvät myös kuntoutukseen.

Kirjan teemojen, esimerkkien ja pohdintatehtävien avulla lukija voi panostaa paitsi lasten hyvinvointiin myös omaan ammattitaitoonsa ja jaksamiseensa. Hyvä päivähoito on kirjoitettu erityisesti päivähoidon työntekijöille, mutta se sopii mainiosti myös lasten vanhemmille.

Pirjo-Leena Koivunen on kiertävä erityislastentarhanopettaja. Hän on toiminut päivähoidon eri työtehtävien parissa yli 30 vuoden ajan.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone